MENY

Forhåndsvarsel - kurs i fenomenologisk-hermeneutisk forskningsmetode

Nord universitet arrangerer kurs i fenomenologisk-hermeneutisk forskningsmetode 19.-23. juni 2017

«Fenomenologisk-hermeneutisk forskningsmetode» er utviklet av professor emeritus Anders Lindseth, Nord universitet, og professor emerita Astrid Norberg, Umeå universitet. Forskningsmetoden bygger på Ricoeur sin teori om fortolkning. Ved analyse av narrativer gjennom naiv lesing, strukturanalyse og tolket helhet, utforskes menneskets levde erfaring. Metoden bidrar slik til synliggjøring og utvikling av praktisk kunnskap. Metoden er publisert i en vitenskapelig artikkel i 20041.

Et spennende kurs. Sett av dagene!

Nærmere opplysninger om påmelding og detaljert program kommer i slutten av mars.

Det ventes at kurset blir godkjent som PhD-kurs tilsvarende 5-7 studiepoeng.

Arrangør og kursansvarlig:

Forskningsgruppen «Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag», Nord universitet, v/leder og førsteamanuensis Johanne Alteren Johanne.Alteren@nord.no , professor Kari Kvigne og førsteamanuensis Jorunn Hov.