MENY

Forskningsformidling som akademisk praksis

Ann Kristin Molde er universitetslektor og språkforsker ved UiB. Hun er bl.a. den første vinneren av Forsker grand prix i Bergen, og har også mye annen erfaring med forskningsformidling. Under PROFRES samlingen i Stavanger holdt hun workshop om forskningsformidling som akademisk praksis.

Forskningsformidling som tema Forskningsformidling som tema

Kurs om akademisk praksis vektlegger generisk ferdigheter og tilbys under hver PROFRES samling, mars og oktober. Kurset tar opp sider ved den akademiske praksis som er viktige for å utvikle kristisk-konstruktiv sans og svarevne i møte med den profesjonelle praksisen i endring. Emner som er aktuelle er bl.a. vitenskapelige manus av ulike typer og sjangre, strategier i prosjektsøknader, forskningsjournalistikk og andre populærvitenskapelige formidlingsformer, innovasjon og innovasjonsprosesser.

Ann Kristin Molde, som er språkforsker ved Universitetet i Bergen var invitert til å snakke om forskningsformidling under oktobersamlingen i Stavanger. I følge Molde bør forskningsformidling være del av enhver forskers akademiske praksis. Dette gjelder både skriftlig og muntlig formidling direkte til et publikum og kommunikasjon med media. Samtidig kan denne viktige samfunnsoppgaven lett bli oversett i en travel forskerhverdag, blant annet fordi de akademiske institusjonene ofte verken krever eller tilrettelegger for slik aktivitet.

"Det er i tillegg  et sprik mellom sjangerkravene i akademia og i media. Mens vitenskapelig formidling skal være svært presis og nyansert, er forskningsstoff i media ofte sterkt forenklet og har lite rom for forbehold. Dette kan bidra til at forskere foretrekker å ikke uttale seg til media", sier Molde.