MENY

Innvielse og symposium 2.–4. september 2014

Program for første PROFRES-samling – Oppstart, Innvielse og Symposium: Aktivitetene 2.–4. september foregår i Kjell Aarholms hus på Universitetet i Stavanger.

PROFRES – forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning innenfor helse, velferd og utdanning

Tirsdag 2. september - første samling for PROFRES kandidater  - rom U-138 
Kl. 12.00–13.00: Lunsj
Kl. 13.00–15.00: Presentasjon av PROFRES: mål, innhold, struktur og planer
Kl. 15.00–15.30: Pause
Kl. 15.30–17.00: Presentasjon av PROFRES forts.
Kl. 17.00–17.30: Presentasjon av ph.d.-prosjekter for å lære mer om hverandres bakgrunn og prosjekt. Det blir tre presentasjoner her - de resterende forts. 4. sept.

Kl. 16.00–17.00: Konstituerende møte i PROFRES rådet for partnerinstitusjonene, egen innkalling - rom U-139

Kl. 18.0019.30: Innvielse av forskerskolen PROFRES (for inviterte gjester), Auditorium 2
 

Onsdag 3. september – Symposium: Profesjonell praksis i endring (åpent for alle), Auditorium 2
Kl. 08:45–09:00: Registrering, kaffe/te og frukt
Kl. 09.00–09.05: Introduksjon til symposiets tema

Kl. 09.05–10.00: Professor Jens-Christian Smeby, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus:
Kjennetegn ved profesjonell kunnskap og ekspertise

Kl 10.00–10.30: Pause
Kl 10.30–11.30: Professor Anders Lindseth, Universitetet i Nordland: Hvordan utvikle praktisk kunnskap gjennom forskning?
Kl. 11.30–12.30: Lunsj
Kl. 12.30–13.30: Professor Katrin Hjort, Syddansk Universitet, Danmark: Ændringer i arbejdet med mennesker – kvinders omsorg, professionel velfærd og affektivt arbejde.
Kl. 13.30–14.00: Pause
Kl. 14.00–15.00: Med. dr. universitetslektor Kerstin Ulin, Göteborgs universitet, Sverige: Person-centrering inom Hälso-och sjukvård- Innovation och implementering i klinisk praxis.
Kl. 15.00–15.15: Pause
Kl. 15.15–16.30: Panelsamtale med korte innspill og kommentarer til innleggene tidligere på dagen med forskere fra praksisnær forskning.
Deltakere i panelsamtalen: Førsteamanuensis, dr. polit., Kristin Heggdal, Universitetet i Stavanger, dr.polit. dosent i sosialt arbeid Solveig Sagatun, Universitetet i Agder og professor Ragnar Thygesen, Universitetet i Agder
Kl. 16.30  Avslutning


Torsdag 4. september  andre samling for PROFRES-kandidater, rom U-138 
Kl. 09.00–12.00: Stipendiatene presenterer sine prosjekter
Kl. 12.00–13.00: Lunsj
Kl 13.00–15.00: Stipendiatene presenterer sine prosjekter
Kl 15.00–16.00: Forventninger til forskerskolen fra kandidater, veiledere og forskerskolens ansatte.
Avslutning og veien videre.