MENY

Intensivsykepleiere har fordommer mot overvektige pasienter

PROFRES-kandidat Nastasja Robstad (UiA) sin forskning på intensivsykepleieres holdning til pasienter med fedme har fått bred omtale i media.

PROFRES-kandidat Nastasja Robstad jobber med en doktorgrad om intensivsykepleieres holdning til pasienter med fedme. I den første studien intervjuet hun 13 intensivsykepleiere om deres erfaringer i forhold til pleie av intensivpasienter med fedme. I høst ble artikkelen publisert, og resultatene fikk stor oppmerskomhet i media.

Antall personer med overvekt og fedme i verden er økende og tilstanden ansees i dag som et stort helseproblem. Forskning viser at helsepersonell generelt har negative holdninger til pasienter med fedme, og mange pasienter opplever det vanskelig i møtet med helsevesenet.

Intensivsykepleier har en svært viktig rolle i pleie og behandling av disse pasientene og deres holdninger og oppfattelse av disse pasientene vil kunne påvirke den pleien som blir gitt, sier Robstad, og poengterer at det er foretatt svært lite forskning på intensivsykepleieres holdninger til denne pasientgruppen. En dypere forståelse for dette temaet er vesentlig for å kunne forbedre pleien til denne svært komplekse pasientgruppen.

– Det er i utgangspunktet både fysisk og psykisk belastende å være intensivpasient. Har du i tillegg altfor mange kilo for mye på kroppen, kan du ha flere belastninger enn om du er normalvektig, sier hun til forskning.no.

Les om Nastasjas forskning på  forskning.no , abc.no og på sykepleien.no

Kilde:

Nastasja Robstad m.fl: Intensive care nurses’ experiences of caring for obese intensive care patients: A hermeneutic study, Journal of Clinical Nursing, September 2017

 

Nastasja Robstad. Foto: UiA

Nastasja Robstad. Foto: UiA