MENY

Invitasjon til PROFRES Workshop 13. oktober 2014

Forskerskolen PROFRES inviterer til workshop 13. oktober på Universitetet i Stavanger.
Som innledning til ph.d-kurset "Collaborative work in changing environments-interprofessional and interorganizational collaboration" inviterer PROFRES til "pre-doctoral course" workshop med tema “Collaborative work”.
Frist for innlevering av abstract er 12. september 2014.

Forskerskolen inviterer til workshop 13. oktober kl. 09-16 på Måltdets hus (rom: hos Marit), som ligger i Ipark området i kort gangavstand fra Kjell Arholms hus, UiS
Som innledning til ph.d-kurset "Collaborative work in changing environments-interprofessional and interorganizational collaboration" inviterer PROFRES til "pre-doctoral course" workshop med tema “Collaborative work”.

Inviterte er ph.d.-kandidater, veiledere, PROFRES partnere som har interesse for temaet “Collaborative work”. Professorene Scott Reeves, Hugh Barr, John Carpenter and Sarah Hean, vil også delta under workshopen.

Innlevering av abstract er en forutsetning for deltakelse.

Invitasjon og program finner dere her

Abstract sendes stina.s.holth@uis.no eller profres@uis.no innen 12. september og er tilstrekkelig som påmelding/registrering.