MENY

Livet på sykehjem – mer enn oppbevaring?

– Det er noe med måten vi tenker rundt sykehjem som gjør det vanskelig for beboere å ha et sosialt liv, sier førsteamanuensis Gøril Ursin.

Gøril Ursin Gøril Ursin er førsteamanuensis ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.
– Vi mennesker er sosiale vesener, hele livet. Hvorfor skal en ikke få ha et sosialt liv når en blir eldre og lever på sykehjem? spør Gøril Ursin, førsteamanuensis ved Nord universitet, og tidligere PROFRES-kandidat.
 
I hennes egen forskning har hun undersøkt hvordan en kan legge til rette for at de som bor på sykehjem skal få være medmennesker og ta mest mulig del i samfunnet for øvrig, og ikke bare forholde seg til det som skjer på sykehjemmet.  
 
 
Hun omtaler blant annet relasjonell medborgerskap, som handler om å legge til rette for de relasjoner som betyr noe. Det er relasjoner som bidrar til at hverdagslivet oppleves som godt. For mange handler det om å få gjøre helt hverdagslige ting.
 
– Det er noe med barrierer som oppstår i måten vi organiserer tjenesten på, som gjør at felleskap blir brutt, i stedet for at de blir ivaretatt og eventuelt også styrket, sier Ursin.    
 
Hun mener det er en tendens til at det instrumentelle, rasjonelle og økonomiske motiv går foran ideer om at en skal være et medmenneske for noen, og at noen er medmennesker for deg.