MENY

Mange ville lære mer om kunnskapsbegrepet

Hvordan skal vi forstå den profesjonelle kunnskapen? 10.-11. mars 2015 arrangerte PROFRES ph.d.-kurset “Perspectives on the constitution and development of practical knowledge for changing professions”, på Universitetet i Nordland. Kurset samlet 30 kandidater fra universiteter og høgskoler i Norge.

Memory Jayne Tembo og Earnest A. Pemba Memory Jayne Tembo og Earnest A. Pemba

De siste årene har vi vært vitne til et betydelig skifte i vår forståelse av hva faglig kunnskap er og betyr. Der tidligere tradisjon sto sentralt, blir det nå lagt større vekt på behovet for at den profesjonelle praksisen skal være forskningsbasert, og vanligvis i betydningen evidensbasert praksis.

Fokus for kurset om kunnskap var å vurdere betydningen av og konsekvensene ved dette skiftet og samtidig utforske hva den praktiske kunnskapen er, hvordan den er konstituert og hvordan den kan utvikles.

Forelesere var førsteamanuensis Jonna Lappalainen og førsteamanuensis Eva Schwarz, begge fra Södertörn Högskola, professor Steen Wackerhausen, UiN/Universitetet i Aarhus og professor Johans Sandvin,UiN.