MENY

NORDPRO-konferansen 2016

NORDPRO-konferansen finner sted i Lund den 27.-28. oktober 2016.

Her finner du mer informasjon om NORDPRO

NORDPRO:

Nordisk Nettverk for Profesjonsforskning, NORDPRO, er dannet på initiativ av eksisterende forsknings- og utviklingsmiljøer i profesjonsstudier og vil bidra til en fortløpende kunnskapsspredning mellom forskning, utdannelse og praksis.

Formålet med NORDPRO er:

Å støtte nettverksdannelse og kunnskapsdeling på tvers av tradisjoner og tilgang innenfor den teoretiske og empiriske forskningen på profesjoner og profesjonalismeÅ bidra til utviklingen av den teoretiske og empiriske forskningen på profesjoner og 
profesjonalisme som et internasjonalt og interdisiplinært forskningsfeltÅ bidrag til å styrke forskning og utvikling i relasjon til profesjonene, deres arbeidsfelt og utdannelser.

NORDPRO-konferansen 2016 - Temaområder:

Profesjonene i samfunnet: Makt, status, legitimitet, tillit, klasse og kjønnProfesjonell: grasrotsbyråkrat eller ekspert? Styring, autonomi og ansvar i profesjonelt arbeidProfesjonsteori i går, i dag og i morgenProfesjonell kunnskap i praksis: Handling på vitenskapelig grunnlag?Å bli en profesjonell: Profesjonsutdanning, profesjonssosialisering og kvalifisering i yrkespraksisProfesjoners dilemmaer og paradokserNye profesjoner: Nye oppgaver, nye kunnskaper, nye normerTverrprofesjonelt arbeid: Samarbeid eller konflikt?

Innleder: Thomas Brante , professor, Lunds universitet

Keynote speaker: Ylva Hasselberg , professor, Uppsala universitet

Keynote speaker: Jens-Christian Smeby , professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Mer information kommer snart.

Velkommen!