MENY

Ny bok om praksisforskning

Boka "Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon" er utgitt med støtte fra forskerskolen PROFRES og er relevant for alle som er interessert i praksisforskning.

Hvordan kan vi involvere brukere og praktikere i praksisforskning og samtidig legge opp til forbedring av tjenester? Dette var tema på et symposium arrangert av Universitetet i Agder i regi av forskerskolen PROFRES (Research School for Professions-Oriented and Practice-Relevant Research) i 2015. Boka springer ut av dette symposiet og inneholder bidrag fra brukere, forskere og praktikere med erfaring fra forskjellige former for FoU-samarbeid. Ved å kombinere kompetanse fra forskere, brukere og praktikere i forsknings- og utviklingsprosjekter blir det mulig å stille nye spørsmål og finne svar som kan bidra til å forbedre velferdstjenestene.

Boka er relevant for alle som er interessert i praksisforskning og som ønsker å få kunnskap om ulike erfaringer, suksessfaktorer, utfordringer og dilemma. Spesielt er boka aktuell for studenter og forskere i akademia, for ansatte i kommuner og i andre helse-, utdannings- og velferdskontekster og for brukere, pårørende og frivillige.

 

Om redaktørene

 

Anne Marie Støkken er professor i sosiologi ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsinteresser er blant annet knyttet til profesjonsforskning og tjenesteutvikling innenfor utdannings- og velferdsfeltet.

Elisabeth Willumsen er professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker og publiserer på områdene tverrprofesjonelt samarbeid, sosial innovasjon i helse- og velferdstjenester og brukermedvirkning. Hun er professor II ved Høgskolen i Molde og har bistilling ved Senter for Innovasjonsforskning, UiS.

 

Boka er utgitt med støtte fra forskerskolen PROFRES på Portal forlag.

Bokomslag: Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon