MENY

Oktobersamling 13.-16. oktober 2014

Under oktobersamlingen gjennomføres PROFRES workshop, ph.d.-emnet "Collaborative work in changing environments-interprofessional and interorganisational collaboration" samt kursene Akademisk praksis og Tekster i prosess.


Program for PROFRES-workshop 13.oktober

Program for ph.d.-kurs, tekster i prosess og akademisk praksis 14.-16. oktober

Under oktobersamlingen gjennomføres ph.d.-kurset "Collaborative work in changing environments- interprofessional and interorganisational collaboration". Kurset gir 5 ECTS poeng. Du finner søknadsskjema til kurset og kan lese mer om innholdet her.