Forskerskolens ledelse

Birgitta Haga Gripsrud

Førsteamanuensis, Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Stavanger