MENY

Pårørende - Velferdsstatens usynlige bærebjelker

PROFRES-kandidat Camilla Anker-Hansen (HSN) deltok i Forsker Grand Prix 2017 med sin forskning om pårørende.

Camilla Anker-Hansen er stipendiat ved Høgskolen i Sørøst-Norge hvor hun forsker på pårørende til eldre med psykiske helseproblemer som mottar hjemmesykepleie. Hun ønsker å finne ut av hvordan de opplever omsorgsrollen, hvilke behov de har for hjelp og hvordan samarbeidet med hjemmesykepleien fungerer. Målet er å finne forslag til løsninger som gjør det enklere for pårørende å være pårørende. Forskningen hennes viser at de ønsker mer informasjon, avlastning og mulighet til å forbli i sin originale familierolle. "De utgjør en usynlig arbeidsstyrke som utfører oppgaver som hjemmesykepleien ikke har ressurser til, i et system som er ukoordinert, fragmentert og byråkratisk", sier hun avslutningsvis i sin presentasjon i Forsker Grand Prix.

Forsker Grand Prix er norgesmesterskapet i forskningsformidling for doktorgradsstipendiater, der målet er å formidle komplisert forskning på en populærvitenskapelig måte. Forskerne får bare fire minutter på seg til å engasjere publikum med fortellingen om sin egen forskning. I forveien har de fått inspirerende coaching i presentasjonsteknikk og historiefortelling. Presentasjonene blir så vurdert av publikum og et dommerpanel.

 

Se Camillas presentasjon her og les mer om forskningen hennes på HSN sine nettsider.

 

 

Camilla Anker-Hansen. Foto: HSN