MENY

Ph.d.-kurs i samarbeidsbasert forskningsmetodologi

Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU og Senter for psykisk helse og rus, Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr kurs i samarbeidsbasert og brukerinvolvert forskningsmetodologi. Kurset gir 5 ECTS ved deltakelse og innlevering av paper.

Kursledere:

  • Bengt Karlsson (professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge)
  • Marit Borg (professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge)
  • Ottar Ness (professor ved NTNU)
  • Tommy Sjåfjell (forsker med erfaringskompetanse, Høgskolen i Sørøst-Norge og A-larm)
  • Juni Raak Høiseth (forsker med erfaringskompetanse, KBT-Midt)

Studiepoeng: 5,0 ECTS deltakelse og innlevering av paper.

 

Språk: Norsk

Frist påmelding: 1. oktober 2018.

Kontaktperson: Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no - Tlf: +47 90125312

Tid og sted:

  • Dato: 14-16. November 2018 (kl 11-18 dag 1) (9-16 dag 2 og 3).
  • Sted: NTNU Dragvoll, Paviljong B, rom 156.

Anbefalte forkunnskaper

Mastergrad.

Forkunnskapskrav

Prioritet vil bli gitt til ph.d-kandidater.

Faglig innhold

Disse tre dagene vil introdusere deltakerne til samarbeidsbasert og brukerinvolvert forskningsmetodologi. Samarbeidsbasert forskning står nå sentralt for å utvikle praksisnære og nyttige forskningsprosjekter og kunne få finansiering til slike prosjekter. Denne forskningsmetodologien handler om å involvere alle “stemmene” som er berørt av det konkrete forskningstemaet gjennom hele forskningsprosessen; fra ideskaping, planlegging, gjennomføring og formidling av forskningen. Ph.d.-kurset vil ta opp og belyse vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, ulike former og begrunnelser for samarbeidsbasert forskning, etikk og forskningspolitikk. Gjennom kurset vil ulike samarbeidsbaserte forskningsprosjekter bli presentert og reflektert over. (I forkant av kurset anbefales deltakerne å ha satt seg inn i kurslitteraturen)

Kursmateriell: 600 sider pensum.

Vurdering: Paper og deltakelse

Paper: Levere inn utkast til paper på maks 10 sider innen 1.11.2018 Disse vil bli brukt i undervisningen og reflekterende team til å få tilbakemeldinger fra kursledere på i grupper. Dette paper er eksamen på denne ph.d.-kurset. Send paper til Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no.

Påmelding sendes til Ottar Ness, ottar.ness@ntnu.no Tlf: +4790125312. Det er 20 plasser. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

 

 

Hånd som skriver