MENY

PROFRES kandidatsamling

Under den første samlingen fikk PROFRES kandidatene anledning til å presentere sine ph.d.-prosjekter for hverandre, for veiledere og PROFRES sin styringsgruppe.

PROFRES kandidater PROFRES kandidater stiller spørsmål og gir kommentarer til hverandres ph.d.-prosjekt.

Det ble gjennomført to samlinger for våre 18 nye PROFRES kandidater under den første PROFRES uken. Ved disse samlingene ble også veilederne invitert. Det meste av tiden ble brukt til presentasjon av kandidatenes prosjekter - med faglige tilbakemeldinger, diskusjon og erfaringsutveksling.

Kandidatenes prosjekter har det felles at forskningen vil foregå tett på mennesket, brukerne, elevene, foreldrene, pasientene og de pårørende. Forskningen skal nemlig ikke bare beskrive, men også gripe inn i praksisfeltet for å endre det. PROFRES kandidatene har prosjekter knyttet til eldreomsorg, barnevernstjeneste, skole, barnehage og helse.

Lise Jaastad UiN

Lisa Jaastad presenterer sitt prosjekt "On the role of rythm in everyday life and in health perspective".