MENY

Stoppeklokkeomsorg

PROFRES-kandidat Maria Strandås (Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord) deltar i Forsker Battle 2018 ved Nord universitet.

Maria Strandås Ph.d.-kandidat Maria Strandås. Foto: Nord universitet

Hjemmeboende pasienter er i dag eldre og sykere enn før og trenger mer avansert behandling, pleie og omsorg. Hjemmetjenesten er i stor grad organisert med utgangspunkt i bedriftsøkonomiske verdier. Sykepleiernes oppgaver er dermed forhåndsbestemt og tidsbegrenset, og det er mindre tid til sosial kontakt, samhold og relasjonsbygging.
Som sykepleier er jeg opptatt av omsorgen for hele mennesket. Å ha det bra innebærer mer enn å få dekket grunnleggende behov. Det handler også om å føle seg trygg, å ha noen å snakke med, å bli sett, akseptert og verdsatt. I mitt forskningsprosjekt ser jeg nærmere på relasjonene mellom sykepleiere og pasienter i en økonomisk basert hjemmetjeneste. Særlig forsøker jeg å finne ut av hvordan sykepleiere og pasienter håndterer systemene de er underlagt. Forholder de seg til de forhåndsbestemte oppgavene?

Litt om meg:

Jeg er en aktiv og naturglad nordlending med mange jern i ilden. Forskning, jobb som sykepleier, reising, trening og blogging (SykepleieiNord). På vinterstid står jeg på ski, både bortover og nedover. Jeg løper utendørs året rundt, men når snøen smelter kommer også sykkelen og fjellskoene frem. Viktigst av alt er allikevel familien. Jeg er gift og så heldig å være mamma til Odin på 7 år og Vilja på 5 år.

Les mer om Forsker Battle ved Nord universitet her.