MENY

Stor interesse for PROFRES ph.d.-kurs om implementering og implementeringsforskning.

PROFRES gjennomførte vårsamling 7.-10. mars i Stavanger med workshop og ph.d.-kurs om implementering. Samlingen inkluderte også besøk fra NFR der Yngvill Rådmannsøy Tømmervåg holdt et innlegg om hvordan man kan skrive gode søknader til NFR.

Paneldiskusjon Paneldiskusjon

Ph.d.-kurset om implementering samlet nærmere 50 ph.d.-kandidater og forskere ved Universitetet i Stavanger. En stor andel av disse kom fra andre universiteter og høgskoler i Norge.

Implementering er et begrep som blir stadig mer brukt i politikkdokumenter og forskningslitteratur. I den profesjonelle praksisen er det i dag eksplisitte krav om å bruke forskningsresultater og utvikle bærekraftige løsninger - og til slutt evaluere effektene.

Selv om implementering og implementeringsforskning er relativt nytt, er det nå en rekke begreper og perspektiver som skal diskuteres. Dette er viktig kunnskap for fremtidige forskere som er opptatt av profesjonsrettet og praksisnær forskning.

Innholdet i kurset behandlet både det teoretiske grunnlaget for implementeringsforskning i tillegg til empiri fra fagområdene helse, velferd og utdanning. Ulike begreper, modeller og implementeringsprosesser ble diskutert samt epistemologiske problemer.

Innledere på kurset var Per Nilsen fra Linköping Universitet, Einar Engebretsen fra Universitetet i Oslo, Birgitte Graverholt fra Høgskolen i Bergen samt våre egne forskere Britt Sætre Hansen, Kristin Hjorthaug Ursdal, Sigrun Ertesvåg og Lars Klemsdal.

I tillegg ble det som vanlig satt av en egen kandidat-dag for PROFRES-kandidatene hvor vi gjennomførte kursene Tekster i prosess og Akademisk praksis. I Tekster i prosess arbeider kandidatene med egne tekster fra avhandlingsarbeidet der kandidatene går sammen to og to, og hvor halvparten presenterer tekst mens den andre halvparten opponerer eller gransker. Denne øvelsen foregår i grupper under kyndig veiledning av en seniorforsker.

Akademiske praksis denne gang hadde søknadsskriving på agendaen. Seniorrådgiver Yngvill Rådmannsøy Tømmervåg fra NFR innledet om hva som er viktig å tenke på når man skriver søknader til Forskningsrådet.