MENY

Store forskjeller i Norge på hvor ofte barnevernet griper inn

Professor i barnevern og PROFRES-representant ved Nord universitet, Reidun Follesø, er intervjuet i forbindelse med saken der NRK har kartlagt forskjellene.

Professor i barnevern ved Nord universitet, Reidunn Follesø, har ikke noen god forklaring på hvorfor det er så store forskjeller mellom kommunene, men uttaler til NRK; "Det er ofte personavhengig hvor godt et barnevern fungerer. Hvis folk ikke er dyktige i jobben blir man mer sårbar i små kommuner".

Hun viser til at både Helsetilsynet og Riksrevisjonen har påpekt store svakheter i barnevernets arbeid, og den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) har den siste tida hatt til vurdering ni norske barnevernssaker.

Les saken Der barna blir henta av barnevernet og hør intervvjuet på nrk.no.

Store forskjeller i Norge på hvor ofte barnevernet griper inn

Reidun Follesø. Foto: Nord universitet