MENY

Strukturelle vilkår for profesjonsutøving

Invitasjon til haustens ph.d.-kurs i Volda.

Kurset har fått svært gode tilbakemeldingar frå dei som har teke det før. Alle med ein relevant mastergrad kan søkje opptak på kurset. Kurset kan innpassast i ph.d.-løp ved andre institusjonar, eller vere ein forsmak på vidare fagleg kvalifisering. Om nokon på eit seinare tidspunkt får opptak på doktorgraden hos oss, tek dei sjølvsagt med kurset direkte inn der.

Kurset har plass til 15 deltakarar, i haust har vi 5-6 eigne ph.d.-kandidatar som skal ta kurset.

Søkjarar blir rangerte etter følgjande kriterier:

•  1. prioritet: Ph.d.-kandidatar på ph.d.-programmet i helse- og sosialfag

•  2. prioritet: Ph.d.-kandidatar på eksterne ph.d.-program

•  3. prioritet: Tilsette ved Høgskulen i Volda / Høgskolen i Molde/ Møre og Romsdal HF

•  4. prioritet: andre eksterne etter vurdering av kursansvarlig

 

Kurshaldar: Professor Tor-Johan Ekeland

Emnebeskrivelse (pdf)

Maks tal deltakarar: 15

Søknadsfrist: 1. oktober 2017

Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hvo