MENY

Tverrprofesjonelt samarbeid på agendaen

Sentrale nasjonale og internasjonale forskere på temaet tverrprofesjonelt samarbeid var invitert som keynote-talere da forskerskolen gjennomførte workshop og ph.d.-kurset "Collaborative work in changing environments". PROFRES hadde sin andre samling 13.-16. oktober på Universitetet i Stavanger.

Professor emeritus Hugh Barr Professor emeritus Hugh Barr fra UK foreleser om "collaborative practice"

Ph.d.-kurset "Collaborative work in changing environments – interprofessional and interorganisational collaboration"  hadde en lang rekke forskere fra inn og utland på programmet. Professor emeritus Hugh Barr, professor John Carpenter, Dr. Sarah Hean, professor Atle Ødegård og professor Elisabeth Willumsen har alle det felles at de forsker på ulike aspekter ved tverrprofesjonelt samarbeid.

Til tross for viktigheten av tverrfaglig omsorg og tverrfaglig utdanning er dette forsket relativt lite på til dags dato. Det er et sterkt behov for å øke forskningen på dette området for å utforske ulike aspekter av samarbeid, det vil si forhold knyttet til brukere, fagfolk, team og organisasjoner, som igjen kan påvirke politikkutviklingen. Kurset tok for seg et bredt spekter av vitenskapelige tilnærminger, metoder og forskningsdesign knyttet til tverrfaglig samarbeid og tverrfaglig utdanning.

I forkant av ph.d.-kurset ble det arrangert en workshop med samme tema der spesielt interesserte forskere, ph.d.- kandidater og veiledere fra PROFRES institusjoner og partnere var invitert. Hensikten var å stimulere til nettverksbygging og debatt rundt temaet "Collaborative work". Til workshopen var det også invitert innledere fra Stavanger Universitetssykehus og NAV som orienterte om prosjekter fra praksisfeltet.