MENY

CIAM – Nettverk for industriell teknologi og driftsledelse

CIAMs målsettning er å øke våre partneres verdiskaping og konkurransedyktighet gjennom å utvikle kjernekompetanse innen «asset management», utforske innovative løsninger, og forbedre eksisterende måter å gjøre ting på.

Fagområdet «Industrial asset management» betegner engineering, drift, og styring av produksjonsfasiliteter, systemer og prosesser på en kostnadseffektiv, trygg og miljøvennlig måte gjennom hele livsløpet.

CIAM ble etablert i 1998 og er et samarbeid mellom UiS og partnere innen industri, næringsliv og offentlig forvaltning. Partnerne er fra ulike sektorer: energi, transport, industriell produksjon, og tjenestenæringer med mer.

Det er en kunnskapsbasert klynge for erfaringsutveksling, utdanning, forskning og utvikling i Stavanger-regionen, oljehovedstaden i Norge.

Virksomheten er «non profit» og i stor grad finansiert gjennom medlemsavgift fra partnerne. Større forsknings- og utviklingsprosjekt finansierer CIAM med offentlige midler, EU-midler og bidrag fra industrien. 

På engelsk heter nettverket Cluster for industrial asset management (CIAM). Finn mer informasjon på CIAMs engelske hjemmeside.

CIAM logo