MENY

CIPSI – Senter for IP-basert serviceinnovasjon

CIPSI har potensialet for å innta en ledende posisjon innen behandling av såkalte «big data» .

CIPSI har faglig kompetanse særlig knyttet til data-analyse og behandling av store datamengder, og vil ha hovedfokus på velferdsteknologi, smarte byer og løsninger, integrerte operasjoner og kompetanseutvikling.

CIPSI ble etablert 21. februar 2013 og hadde allerede ved oppstart en prosjektportefølje på rundt 30 millioner kroner og et omfattende nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Mer informasjon finner du på senterets nettside på våre engelske forskningssider.