MENY

Senter for innovasjonsforsking

Senter for innovasjonsforsking forskar på innovasjon som ei drivkraft for verdiskaping og velferdsutvikling innan global økonomi

Ambisjonen på senteret er å vera premissleverandør for praksis og politikk og å vera eit internasjonalt synleg og anerkjent forskingsmiljø.

Høg forskingskvalitet skal kombinerast med relevans. Gjennom formidling og tette relasjonar til næringsliv og offentleg sektor skal forskingsresultata skapa debatt i det offentlege rommet og ha implikasjonar for praksis og politikk.

Senter for Innovasjonsforskning er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og IRIS (International Research Institute of Stavanger - no NORCE). Senteret er gjort mogleg ved ei grunnfinansiering gitt av familien Gjedebo på NOK 50 mill

Les meir på den engelske nettsida til senteret.