MENY

Det nasjonale IOR-senteret

Universitetet i Stavanger leder Det nasjonale IOR-senteret. I tillegg deltar UiS i sentrene COREC og DrillWell.

Lederne ved Det nasjonale IOR-senteret, fra venstre: Ying Guo (senterleder) og Tina Puntervold (nestleder). Foto: Kjersti Riiber Lederne ved Det nasjonale IOR-senteret, fra venstre: Ying Guo (senterleder) og Tina Puntervold (nestleder). Foto: Kjersti Riiber

Det nasjonale IOR-senteret (The National IOR Centre of Norway) ble opprettet i 2013 av Olje- og energidepartementet, etter en nasjonal konkurranse utlyst av Norges Forskningsråd. 

Besøk senterets engelske hjemmeside 

Senteret skal finne nye løsninger for den norske kontinentalsokkelen ved hjelp av verdensledende forskning og nært samarbeid med industrien. Senteret bidrar med forskning som skal øke utvinningsgraden av petroleumsressursene fra modne og nye felt på norsk sokkel. I senteret jobber et verdensledende lag av forskere med å finne de mest miljøvennlige og effektive metodene for å hente opp restoljen. Bare ved å øke utvinningsgraden med noen få prosent vil det bidra til store verdier til samfunnet. Det totale budsjettet er 320 millioner kroner over åtte år.

Partnerne

Senteret har tre sentrale partnere: Universitetet i Stavanger, forskningsinstituttet NORCE (tidligere IRIS) og Institutt for energiteknikk (IFE). Senteret ledes av Ying Guo ved UiS. I tillegg består senteret av ni brukerpartnere fra olje- og serviceindustrien. Senteret jobber tett med industrien for å finne de beste metodene for å hente opp restoljen i feltene. Dette betyr at metodene som blir utviklet skal ta hensyn til miljøet og være kostnadseffektive. 

Fra mikroskopisk- til feltnivå

Forskerne i Det nasjonale IOR-senteret driver med kompleks forskning, som tar for seg hele spekteret fra mikroskopisk nivå, helt opp til feltskala. Forskningen bygger på anvendbarhet, noe det tette samarbeidet med industrien er med på å sikre. Det er et tverrfaglig lag som jobber i senteret. Her finnes blant annet geologer, kjemikere, ingeniører, fysikere og matematikere. Alle disse jobber sammen for å nå et felles mål om høyere utvinning på norsk sokkel.

For mer informasjon, besøk senteret på våre engelske forskningssider

Våre to andre forskningssentre innenfor økt oljeutvinning, COREC og DrillWell (eksterne lenker), har egne nettsider. Se også artikler i undermenyer (eller bruk lenkene i kolonnene til høyre).