MENY

IRIS Forskningsinvest

IRIS Forskningsinvest AS er et heleid datterselskap av NORCE Norwegian Research Centre.

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. De leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. 

NORCE er eid av Universitetet i Bergen, Stavanger Research Holding AS (Stiftelsen Rogalandsforskning og Universitetet i Stavanger), Agder Research Holding AS (Universitetet i Agder, Stiftelsen Agderforskning, J.B. Ugland Venture AS, Agder Energi AS, Skeie Group AS, MHWirth AS, Elkem AS og Sparebanken Sør) og Stiftelsen Unifob. 

Sammen med Validé er IRIS FI en del av UiS' kommersialiseringssystem og forvalter eierskap av de selskaper som er oppstått på bakgrunn av ideer fra universitetets forskermiljøer.