Ph.d.-utdanning

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning som man kan søke opptak til etter fullført mastergrad.

Montasje ph.d.-kandidater. Illustrasjonsbilde til artikkel om ph.d.-utdanningen vd UiS.

Utdanningen omfatter:

  • relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium
  • en avhandling basert på selvstendig forskning
  • deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø
  • relevant faglig formidling
  • prøveforelesning og disputas

Ved Universitetet i Stavanger er ph.d.-graden inndelt i 11 ph.d.-studier, som hver for seg spenner over et bredt spekter av fagområder. Studiene er organisert under 4 ph.d.-program - se menyknapper til venstre.

På disse sidene finner du informasjon om studienes faglige innhold, samt om organisering og administrasjon av ph.d.-utdanningen.

VUK – Kurs for ph.d.-veiledere

UiS tilbyr i samarbeid med UiA og Nord Universitet veilederutdanning for ph.d.-veiledere

Zoom-veileder for digital disputas

Slik bruker du Zoom i disputaser ved UiS