MENY

Kontaktpersoner

Forskerutdanningssekretariatet har det administrative ansvaret for forskerutdanningene ved UiS, og er behjelpelig med informasjon og praktisk hjelp.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Solveig Röwekamp
E-post: solveig.rowekamp@uis.no
Telefon: 51 83 36 24

Audny Molnes
E-post: audny.molnes@uis.no
Telefon: 51 83 27 38
 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nadia Sandsmark
E-post: nadia.sandsmark@uis.no
Telefon: 51 83 27 87
 

Det helsevitenskapelige fakultet
Knut Sommerseth Lie
E-post: knut.s.lie@uis.no
Telefon: 51 83 15 65
 

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Carolina Hara
E-post: carolina.hara@uis.no
Telefon: 51 83 20 37
 

Sentraladministrasjonen
Robert Radu
E-post:
Telefon: 51 83 24 44

Gwen Wathne
E-post: gwen.wathne@uis.no 
Telefon: 51 83 31 23


For faglige kontaktpersoner, se under det aktuelle doktorgradsprogrammet.