MENY

Kontaktpersoner

Forskerutdanningssekretariatet har det administrative ansvaret for forskerutdanningene ved UiS, og er behjelpelig med informasjon og praktisk hjelp.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Jeanette Rollheim
E-post: jeanette.rollheim@uis.no
Telefon: 51 83 35 64

Astrid Tofte Aasmundtveit
E-post: astrid.t.aasmundtveit@uis.no
Telefon: 51 83 11 56

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nadia Sandsmark
E-post: nadia.sandsmark@uis.no
Telefon: 51 83 27 87
 

Det helsevitenskapelige fakultet
Knut Sommerseth Lie
E-post: knut.s.lie@uis.no
Telefon: 51 83 15 65
 

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Carolina Hara (permisjon)
E-post: carolina.hara@uis.no
Telefon: 51 83 20 37
 

Cathrine Reilstad
e-post: cathrine.reilstad@uis.no
Telefon: 51 83 12 99

Sentraladministrasjonen
Robert Radu
E-post:
Telefon: 51 83 24 44

Gwen Wathne
E-post: gwen.wathne@uis.no 
Telefon: 51 83 31 23


For faglige kontaktpersoner, se under det aktuelle doktorgradsprogrammet.