MENY

Kontaktpersoner

Forskerutdanningssekretariatet har det administrative ansvaret for forskerutdanningene ved UiS, og er behjelpelig med informasjon og praktisk hjelp.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Jeanette Rollheim
E-post: jeanette.rollheim@uis.no
Telefon: 51 83 35 64

Astrid Tofte Aasmundtveit
E-post: astrid.t.aasmundtveit@uis.no
Telefon: 51 83 11 56

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nadia Sandsmark
E-post: nadia.sandsmark@uis.no
Telefon: 51 83 27 87
 

Det helsevitenskapelige fakultet
Knut Sommerseth Lie
E-post: knut.s.lie@uis.no
Telefon: 51 83 15 65
 

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Carolina Hara 
E-post: carolina.hara@uis.no
Telefon: 51 83 20 37
 

Sentraladministrasjonen
Elisabeth Stray Gausel 
E-post:
 

Olav Eggebø
E-post: olav.eggebo@uis.no 
Telefon: 51 83 11 80


For faglige kontaktpersoner, se under det aktuelle doktorgradsprogrammet.