MENY

Ph.d.-emner som tilbys på phd.-programmet i biologisk kjemi

Her følger en oversikt over ph.d.-emner knyttet til doktorgradsprogrammet i Biologisk kjemi. Ph.d.-emnene er åpne for ph.d.-kandidater ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet eller etter avtale.

DBI110-2: Methods for Protein Purification and Characterization of proteins
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

BIO900-1: Predictive Methods in Bioinformatics
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DBI130-1: Selected topics in molecular biology
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DBI140-1: Genome repair and regulation 1
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DBI150-1: Genome repair and regulation 2
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DI160-1: Nitrate and nitrogen metabolism
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DBI170-1: Modern Synthesis of PAH-metabolites
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DOF240-1: Special course - Statistical process control and experimental design 2
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DOF260-1: Direct methods in structural analysis
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DOF300-1: Diffraction Physics
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DOF360-1: Diffuse-interface theory for two-phase flow with wetting
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DOF370-1: Modern X-Ray physics
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

BIO901-1: The model organism Neurospora crassa
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

BIO902-1: Perl programming for bioinformatics
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

BIO903-1: Reaction Kinetic Modelling
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

MLJ901-1: Electrochemical analytical methods
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DOF550-1: Colloid- and interfacial chemistry
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

STA900-1: Statistical methods in medical research 1
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

STA901-1: Statistical methods in medical research 2
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

MLJ902-1: Marine corrosion
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

FYS900-1: Statistical Physics 2 - Transport processes and Fluctuations
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

MAT900-1: Fourier and Wavelet Analysis
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer