MENY

Emner som tilbys på phd.-programmet i informasjonsteknologi

Her følger en oversikt over ph.d.-emner knyttet til informasjonsteknologi. Ph.d.-emnene er åpne for ph.d.-kandidater ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet eller etter avtale.

ELE901-1: Selected Topics in Image Processing
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DIN110-1: Signalrepresentations: Filter banks, wavelets and frames
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

ELE903-1: Electrocardiology and candiopulmonary resuscitation
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DIN150-1: Statistical signal processing
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

ELE905-1: Biomedical signal and image processing with applications
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

ELE906-1: Digital image processing with applications
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

ELE907-1: Adaptive Filters
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

ELE908-1: Adaptive filters
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

ELE909-1: Linear algebra in signal processing
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DAT901-1: Logic and decision making in information systems
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DAT902-1: Mathematical modeling of information systems
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DAT903-1: Identity-Based Cryptography
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DAT904-1: Advanced Wireless Communications
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DAT905-1: Advanced Semantic Technology
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DAT906-1: Advanced distributed systems
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DAT907-1: Advanced Database Systems
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

ELE910-1: Modeling of homeostatic processes
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer