MENY

Emner som tilbys på ph.d.-programmet i petroleumsteknologi

Her følger en oversikt over ph.d.-emner knyttet til doktorgradsprogrammet i petroleumsteknologi. Ph.d.-emnene er åpne for ph.d.-kandidater ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet eller etter avtale.

PET900-1: Nuclear Magnetic Resonance in Porous Media
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET901-1: Advanced Rock Mechanics
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET902-1: Engineering methods in petroleums sciences
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET903-1: Advanced vibrations
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET904-1: Capillary pressure, hysteresis and wettability
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET905-1: Modelling of two-phase flow in pore network
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET907-1: Colloid systems
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET908-1: Advanced techniques for fluid measurement
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET909-1: Advanced topic in multiphase flow
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET910-1: Thermodynamics of natural gas reservoir
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET911-1: Advanced Well Theory
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET912-1: Readings in Investment Valuation
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET913-1: Readings in Decision analysis
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET914-1: Advanced cource on the kinetics and thermodynamics of natural gas hydrate formation and dissociation
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET915-1: Advanced Decision Analysis I
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET916-1: Advanced Decision Analysis II
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET917-1: Advanced Reservoir Geology
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

GEO900-1: Advanced Geological Studies
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

GEO901-1: Quantitative Structural Geology
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET918-1: Advanced Seismic Analysis and Inversion
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET919-1: Basin analysis, tectonism and petroleum systems
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET920-1: Decision Analysis 1
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET921-1: Clathrate hydrates of natural gass
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET922-1: Integrated subsurface interpretation methods
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET923-1: Geochemistry for petroleum engineers
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET924-1: Geostatistics and reservoir modelling
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET925-1: Advanced Structural Styles and Basin Analysis
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET926-1: Partial differential equations: Theory, Numerics, and Application
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

PET927-1: Geochemestry for petroleum engineers
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

GEO902-1: Reservoir Modeling
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

GEO903-1: Integrated Subsurface Methods
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

GEO904-1: Geological Research Project
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer