MENY

Emner som tilbys på ph.d.-programmet i risikostyring og samfunnssikkerhet

Her følger en oversikt over ph.d.-emner knyttet til doktorgradsprogrammet i Risikostyring og samfunnssikkerhet. Ph.d.-emnene er åpne for ph.d.-kandidater ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet eller etter avtale.


DOF740-1: Economic analysis in risk management
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DOF250-1: Selected topics in safety management
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DOF120-1: Topics in emergency planning and disaster management
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DPE130-1: Foundational issues in risk analysis
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DRS100-1: Econometric analysis
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DSA100-1: Managing project uncertainty
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DSA110-1: Planning and change
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DSA120-1: Empirical market analysis
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DSA130-1: Production theory and empirical productivity analysis
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DSA140-1: Resilience Management and Rhetoric
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer

DSA150-1: Advanced course in stochastic modeling
Emnet gjennomføres etter nærmere avtale med faglærer