MENY

Kurs som tilbys på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap

DSP225 Ph.d. Introduksjonsseminar (obligatorisk for alle nye ph.d.-kandidater)
Arrangeres neste gang: 16. august 2018, kl. 09:00-15:45
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ingrid Nielsen)
Sted: Arne Rettedal-hus, V-208
Program (fastsettes endelig august 2018)
*Første del av kurset kan være aktuelt også for (nye) veiledere, så veiledere som er interessert i å delta er velkomne til det!

DLV225 PhD course in Research Design
Application deadline: 15. August 2018
Course date: 4. - 6. september 2018
Subject teacher: Atle Skaftun, Edvin Bru, Kjersti B. Tharaldsen, Per Henning Uppstad
Credits: 5 ECTS/study points

DLV157 Contemporary perspectives on Diversity, inclusion and education
Application deadline: 15. august 2018
Course dates: 4./5. september, 2./3. oktober 2018 and 19. november for posterpresentation
Subject teacher: Geir Skeie, Hildegunn Fandrem, Dagmar Strohmeier 
Credits: 5 ECTS/study points

DSP221 Ph.d.-kurs i utdanningsvitenskap/Educational Sciences 
Søknadsfrist: 1. september 2018
Kursdatoer: 11./12. oktober og 29. / 30. november 2018
Faglig ansvarlig: Ketil Knutsen
Antall studiepoeng/ECTS: 5

DSP102_2 PhD course in Philosophy of Science
Application deadline: 
Course dates: to be announced (spring 2019)
Subject teacher: Ståle Gundersen
Credtis: 5 ECTS/study points

DLV205 PhD course in Research Ethics
Application deadline: 
Course dates: to be announced (spring 2019)
Course coordinator: Anne Nevøy
Credits: 5 ECTS/study points

DLV131 Ph.d.-kurs i diskurs-og tekstanalyse 
Søknadsfrist:
Kursdatoer: to be announced (3 days)
Faglig ansvarlig: Alexandre Dessingué og Ingrid Nielsen
Antall studiepoeng/ECTS: 10

DLV125 Ph.d. Avslutningsseminar (obligatorisk for ph.d.-kandidater i avslutningsfasen)
Arrangeres neste gang: annonseres i høst 2018
Faglig ansvarlig: Faglig leder for ph.d.-programmene (Ingrid Nielsen)

Ph.d.-kursene i opplæringsdelen skal fordeles som 10 stp innen metode, 10 stp innen tematiske emner og 10 stp innen vitenskapsteori og etikk. 

Opplæringsdelen er nærmere beskrevet i studieplanen for ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap.

Søknadsskjema (pdf) sendes til forskerutdanningskoordinatoren ved det aktuelle fakultet.

 

DSP230 Early Childhood Education for Tomorrow: Communication, interaction and values
Søknadsfrist/Application deadline: 15. september / by 15th of September 2015
NB! A draught paper should be submitted together with the application to the course. A more developed draught is to be submitted within November 9, 2015.
Kursdato/dates: 23.-27. november 2015
Faglig ansvarlig/Course leader: Eva Johansson
Antall studiepoeng/ECTS: 5
Sted/Where: To be announced

Program and contact information etc.
Application form.