MENY

Utviklingsemner

I tillegg til de faglige emnene tilbyr UiS opplæring som er med på å utvikle personlige og profesjonelle ferdigheter som kandidatene kan ta med seg ut i yrkeslivet, uavhengig om det er innen akademia eller ikke.

Noen av tilbudene er faste årlige eller halvårlige arrangement, mens andre kan være aktuelle engangstilbud. Kandidatene får da informasjon via nettsidene våre, eller via e-post. For en oversikt over aktuelle utviklingskurs klikk her.
 

Writing thesis, using sources
Writing thesis, using sources tar for seg blant annet litteratursøk, kildekritikk, sitering, plagiering. Kurset er spesielt rettet inn mot studenter innen tekniske og naturvitenskapelige fag, men de fleste delene er like nyttige for andre studenter. E-lærngskurs i flere deler, på engelsk.
 

Andre aktuelle opplæringstilbud fra biblioteket