MENY

Ta en nærings-ph.d. ved Universitetet i Stavanger

Har du eller en av dine ansatte ambisjoner om en doktorgrad? Da er det mulighet for å ta en såkalt nærings-ph.d. ved UiS.

Ta en nærings-ph.d. ved Universitetet i Stavanger

Storm-gründer Siri Kalvig er tatt opp som nærings-ph.d. ved Universitetet i Stavanger. Det er muligheter for flere.

Nærings-ph.d. ble etablert av Norges forskningsråd i 2008 etter modell fra Danmark, hvor dette har eksistert siden 1972. Ordningen gir en unik mulighet for bedriften til å tilegne seg ny kunnskap og forskning, samtidig som universitetet kan lære av bedriftenes erfaringer og behov. Samspillet bidrar til mer forskning i næringslivet og utdanner flere forskere med spisskompetanse som er relevant for bedriften.

Støtte fra Forskningsrådet

Bedrifter som inngår en avtale med universitetet og en ph.d.-stipendiat vil få et økonomisk tilskudd gjennom Forskningsrådet, som tilsvarer halve stipendsatsen i tre år.

Universitetet i Stavanger har både ledig kompetanse og ressurser til å tilby flere stipendiater treårig forskningsutdannelse. For å undersøke muligheter for nærings-ph.d. kan man kontakte forskningsansvarlig ved ett av universitetets fakulteter.

Her kan du lese mer om nærings-ph.d.