MENY

Ta en offentlig sektor-ph.d. ved Universitetet i Stavanger

Forskningsrådet har en ordning med Offentlig sektor-ph.d. Ordningen med Offentlig sektor-ph.d. blir utformet etter modell av Nærings-ph.d.-ordningen, som ble innført i 2009.

I 2017 vil Forskningsrådet gjennom ordningen for Offentlig sektor-ph.d. finansiere 31 nye doktorgradsprosjekter.

Mer informasjon og utlysning finner du på Forskningsrådets nettsider.

Utdrag fra «Retningslinjer til Offentlig sektor-ph.d.»

Aktuelle målgrupper for ordningen er kommunesektoren, statlige virksomheter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner (under visse betingelser).

En Offentlig sektor-ph.d. er en finansieringsordning der en offentlig virksomhet får støtte fra Forskningsrådet til at en ansatt i virksomheten kan gjennomføre en doktorgrad. I tråd med målsettingen for ordningen må doktorgradsarbeidet være relevant for virksomhetens ansvarsområde og virksomhetens langsiktige kompetansebehov.

Store utfordringer krever at de offentlige oppgavene må løses på nye og mer effektive måter. Ny kunnskap og ny teknologi gir nye muligheter. Mange sentrale politiske dokumenter peker på betydningen av innovasjon i offentlig sektor og økt forskningsinnsats.

Målet med Offentlig sektor-ph.d. er å utvikle relevant kunnskap om og evne til å møte sentrale utfordringer innenfor den enkelte virksomhetens ansvarsområde, utvikle forsknings- og innovasjonskompetansen og å støtte opp under virksomhetens FoU- og innovasjonsstrategi. Doktorgradsarbeidene skal bygge kunnskap som er relevant og anvendbar for offentlige aktører og deres brukere og utvikle praksis i offentlig sektor for å finne nye, mer effektive løsninger. Samtidig er det viktig at doktorgradsarbeidet framskaffer kunnskap innenfor områder der kunnskaps- og innovasjonsbehovene er store. Ved å styrke samspillet mellom offentlig sektor og akademia kan kunnskapen som produseres både nasjonalt og internasjonalt utnyttes bedre i offentlig sektor.