MENY

Doktorgradsprogram i samfunnsvitenskap

Doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er strukturert etter to ulike studier: sosiologi, sosialt arbeid og kultur og ledelse, økonomi og reiseliv.

  • Studiet i sosiologi, sosialt arbeid og kultur og samfunn fokuserer på hvordan samfunnet og samfunnets institusjoner påvirker mennesker og hvordan mennesker som aktører kan forme samfunnet de lever i via handlinger og ideer.
  • Studiet i ledelse, økonomi og reiseliv retter seg mot samfunnsvitenskapelig forskning som fokuserer på hvordan nytte og verdier dannes og anvendes, hvordan verdier fordeles og hvordan dannelse og fordeling av verdier kan påvirkes politisk eller i ervervsmessig henseende.