Doktorgradsprogram i samfunnsvitenskap

Doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger er strukturert etter fire ulike studier; risikostyring og samfunnssikkerhet, helse og medisin, sosiologi, sosialt arbeid og kultur & samfunn og ledelse, økonomi og reiseliv.

  • Studiet i risikostyring og samfunnssikkerhet svarer på fremveksten av trusler og risikoer i kjølvannet av blant annet globalisering, terrorisme, pandemier og nye reisemønstre.
  • Studiet i beskriver en gruppe av fag som alle arbeider for å bedre det medisinske tilbudet og dermed befolkningens helse.
  • Studiet i sosiologi, sosialt arbeid og kultur og samfunn fokuserer på hvordan samfunnet og samfunnets institusjoner påvirker mennesker og hvordan mennesker som aktører kan forme samfunnet de lever i via handlinger og ideer.
  • Studiet i ledelse, økonomi og reiseliv retter seg mot samfunnsvitenskapelig forskning som fokuserer på hvordan nytte og verdier dannes og anvendes, hvordan verdier fordeles og hvordan dannelse og fordeling av verdier kan påvirkes politisk eller i ervervsmessig henseende.