MENY

Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk - læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten
• er i kunnskapsfronten innenfor informasjonsteknologi, fysikk eller matematikk og behersker det aktuelle fagområdets vitenskapsteori og problemstillinger og metode
• er i kunnskapsfronten innenfor sin valgte spesialdisiplin innen sitt fagområde
• kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
• kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter:
Kandidaten
• kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
• kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
• kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor informasjonsteknologi, fysikk eller matematikk

Generell kompetanse:
Kandidaten
• kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
• kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
• kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
• kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
• kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon


Kilde: CP

Publisert 18.09.2019