MENY

Kjemi og biovitenskap - Ph.d. i teknologi og naturvitenskap

Doktorgradsstudiet i kjemi og biovitenskap danner basis for utdanning av kandidater til flere viktige næringsklynger i regionen og i Norge: miljø, landbruk/mat, helsesektoren samt olje- og kjemikalierelatert industri.

Studiet er bygget opp med en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng. Læringsutbyttet er dels dekket opp ved emner som igjen er delt inn i tre typer: 1) programemner (10 sp), 2) studieemner (10 sp), og 3) prosjektemner (10 sp).

Programemner:

Det tilbys to programemner. Begge emnene er obligatoriske i studiet.
TN900 Vitenskapsteori og etikk (5 sp)
TN910 Innovasjon og prosjektforståelse (5 sp).

Studieemner:

PhD-programmet tilbyr 2 studieemner:

BIO904 Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi (10 sp)
MLJ903 Anvendt instrumentell analyse (10 sp)

Studenten velger et av disse emnene avhengig av spesialiseringen i forskningsprosjektet. Det kan også velges studieemner fra andre studieretninger og universiteter, nasjonale forskerkurs, etc. Emnet må dekke læringsutbytte for studieemnet.

Prosjektemner:

Innholdet i prosjektemnene justeres etter PhD-prosjektets behov og har et totalomfang på 10 studiepoeng. I tillegg dekkes læringsutbytte ved gjennomføring av forskning dokumentert ved PhD-avhandling, disputas, konferansedeltakelse med presentasjon, forsknings/ utenlandsopphold og utarbeidelse av vitenskapelige artikler.

BIO905 PhD Prosjektemne i biologisk kjemi
MLJ906 PhD Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi
MLJ907 PhD Prosjektemne i kjemi 

Doktorgradsstudiet i kjemi og biovitenskap danner basis for utdanning av kandidater til flere viktige næringsklynger i regionen og i Norge: miljø, landbruk/mat, helsesektoren samt olje- og kjemikalierelatert industri.

Forskningen i kjemi og biovitenskap ved UiS omfatter reparasjon av DNA-skader, omsetning av næringstoffer, nedbrytning av pesticider og miljøgifter, miljøvennlige produksjons-kjemikalier for oljeindustrien, biologiske rytmer, bioaktive komponenter i mat, reaksjonskinetikk, signaltranduksjonsveier, studier av enzymer, modellering av kjemiske og biologiske prosesser, rense- og separasjonsteknologi, plastiddeling og plastidutvikling. studier av ulike former for kreft, prosesser som fører til neurodegenerative eller immunologiske sykdommer slik som Parkinsons sykdom eller Sjøgrens syndrom.

En fellesnevner for store deler av forskningstema innenfor PhD programmet kan sies å være innflytelse av miljøet (gjennom for eksempel stråling, næringsstoffer, lys/mørke, miljøgifter) på organismer og deres adaptasjon til slike faktorer, og vice versa, innflytelse av mikroorganismer på komponenter i miljøet.

Doktorgradsprogrammet er bygget rundt en felles akademisk og teknologisk plattform. Denne plattformen omfatter idag proteinkjemi/enzymologi, genteknologi, spektroskopiske metoder, analytisk og fysikalsks/biofysikalsk kjemi, organisk syntese, celle/vevs-kultur, respirometri, anvendt mikrobiologi og renseteknologi. Videre vil plattformen omfatte ekspertise for modellering av kjemiske og biologiske prosesser, praktisk anvendelse av bioinformatikk samt anvendelse av reguleringstekniske aspekter innen biologiske signal- og kontrollprosesser.


Kilde: CP Publisert 27.07.2015