MENY

Kjemi og biovitenskap - Ph.d. i teknologi og naturvitenskap - læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
K1: er i kunnskapsfronten innenfor fagområdet kjemi og biovitenskap og behersker det aktuelle fagområdets vitenskapsteori og problemstillinger og metoder
K2: er i kunnskapsfronten innenfor sin valgte spesialdisiplin
K3: kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
K4: kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet
Ferdigheter
Kandidaten
F1: kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
F2: kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
F3: kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor de aktuelle fagområdene.

Generell kompetanse
Kandidaten
G1: kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
G2: kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
G3: kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
G4: kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
G5: kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon


Kilde: CP

Publisert 27.07.2015