MENY

Offshoreteknologi – Ph.d. i Teknologi og naturvitenskap

Studiet har omfang på 180 studiepoeng, og er bygget opp med en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng.

Læringsutbyttet er dels dekket opp ved emner som igjen er delt inn i tre typer:
Programemner (10 sp), studieemner (10 sp) og prosjektemner (10 sp).

 

Programemner:

Det tilbys to programemner, som begge er obligatoriske i studiet:

 

Studieemner:

Det tilbys 4 studieemner:

Studenten velger ett av disse emnene avhengig av spesialisering. Det kan også brukes studieemner fra andre universiteter etc. I så fall kreves at læringsutbyttet for studiet må være dekket.

Prosjektemner:

Innholdet i prosjektemnene justeres etter PhD-prosjektets behov og har et totalomfang på 10 sp.

I tillegg dekkes læringsutbyttet ved gjennomføring av forskning dokumentert ved PhD-avhandling (150 sp), disputas, konferansedeltakelse med presentasjon, forsknings/ utenlandsopphold og utarbeidelse av papers.

 

OFF905 Bygg- og offshorekonstruksjoner
OFF915 Maskinteknikk og materialteknologi
OFF920 Industriell teknologi og driftsledelse
OFF925 Marin- og undervannsteknologi

 

Doktorgradsstudiet i offshoreteknologi er et studium under Doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Doktorgradsstudiet i offshoreteknologi har spesialiseringer innen:

  • Bygg- og offshore konstruksjoner
  • Maskinteknikk og materialteknologi
  • Marin- og undervannsteknologi
  • Industriell teknologi og driftsledelse

 

Doktorgradsstudiet er knyttet til forskningen innenfor hver av disse spesialiseringene.

Innenfor Bygg- og offshore konstruksjoner drives det forskning omkring konstruksjoner både på land og offshore. Forskningen omfatter analyse av utmatting og brudd av stålkonstruksjoner, spesielt rørledninger offshore, analyse av vindinduserte svingninger av slanke konstruksjoner, analyse av dynamisk respons av offshore plattformer og annet.


Innenfor Maskinteknikk er forskning omkring modulering, analyse og systemutvikling innenfor komplekse maskintekniske systemer, operasjoner og prosesser. Forskningsaktivitetene fokuserer på utvikling av metoder og teknikker ved hjelp av moderne dataverktøy for tungeberegninger som elementmetoder og strømningsanalyser (CFD) samt anvendelser innenfor optimalisering av diverse geometriske profiler for effektiv energikonvertering (i bl.a. bølgeenergi, gassturbiner og vindturbiner), materialmodellering, produktutvikling, produksjon og integrerte operasjoner og systemer.

 

Innenfor Materialteknologi er forskningsaktiviteten hovedsakelig rettet mot bruk av transmisjonselektronmikroskopi (TEM) til karakterisering av materialer. Aktuelle områder for doktorgradsprosjekter er studier av utfellinger i aluminiumlegeringer og korrosjonsbestandige (dupleks) stål.

Marin- og undervannsteknologi integrerer forskningsvirksomheten med fagområdet offshore konstruksjonsteknikk. Aktiviteten er i første rekke konsentrert om sikkerhet og pålitelighet av konstruksjoner, rekvalifisering av offshore konstruksjoner, konstruksjonsdynamikk, effektive energisystemer og brønnintervensjon.

Forskningsvirksomheten innen Industriell teknologi og driftsledelse er integrert med CIAM (Centre for Industrial Asset Management). Aktuelle områder er prestasjonsstyring, vedlikeholdsteknologi og styring, pålitelighetsbasert inspeksjonsplanlegging, tilstandsovervåkning, integrerte operasjoner, risikobaserte beslutninger og arbeidsprosesser, industrielle tjenester, optimalisering av kostnader, menneske-teknologi-organisasjon.


Kilde: CP Publisert 28.07.2015