MENY

Offshoreteknologi – Ph.d. i Teknologi og naturvitenskap - læringsutbytte

En kandidat med fullført PhD grad i Offshoreteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
K1: er i kunnskapsfronten innenfor fagområdet offshoreteknologi og behersker fagområdets vitenskapsteori og problemstillinger og metoder
K2: er i kunnskapsfronten innenfor minst ett av fagområdene: marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og offshore konstruksjoner, maskinteknikk og materialteknologi
K3: kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
K4: kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter
F1: kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid
F2: kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
F3: kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor offshoreteknologi

Generell kompetanse
G1: kan identifisere nye relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
G2: kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
G3: kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
G4: kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
G5: kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon


Kilde: CP

Publisert 28.07.2015