MENY

Opptak til doktorgradsprogram

Står du ikke i et ansettelsesforhold med UiS må du søke om opptak til ph.d.-utdanning. Før du kan søke om opptak til et av Universitetet i Stavangers doktorgradsprogram må visse krav være oppfylt.

For å bli tatt opp på et av våre doktorgradsprogram må du på forhånd ha finansiering eller ha søkt om det samtidig med opptaket. Den vanligste finansieringskilden er stipendiatstillinger ved UiS. Disse lyses ut under Ledige stillinger på UiS sine nettsider. Du kan også søke om stipend fra eksterne finansieringskilder, for eksempel Forskningsrådet eller aktuelle næringslivsbedrifter.

Du må også tilfredsstille de kravene som er satt til forutdanning (for å bli tatt opp på et doktorgradsprogram må søkeren normalt ha femårig mastergrad med vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre), og du må ha utarbeidet en god prosjektbeskrivelse som faller inn under et av våre programmers fagområder.

For at søknaden skal realitetsbehandles må den signeres av hovedveileder. Dersom veiledningsforholdet ikke allerede er avklart, men du oppfyller de øvrige kravene for opptak, kan søknadsskjema sendes inn som en foreløpig søknad. Faller prosjektbeskrivelsen din inn under et av programmenes fagområder vil forskerutdanningssekretariatet i så fall være behjelpelig med å sette deg i kontakt med en aktuell veileder.

Søknader som mangler prosjektbeskrivelse, godkjent dokumentasjon på tidligere relevante studier eller som ikke har noen reell finansieringsplan, vil normalt bli avvist.

Ph.d.-programmene har ikke søknadsfrist da opptaket er kontinuerlig.

Søknadsskjema for opptak til ph.d.-program ved UiS
Veiledning til søknad