MENY

Studium i ledelse, økonomi og reiseliv

Studiet retter seg mot samfunnsvitenskapelig forskning som fokuserer på hvordan nytte og verdier dannes og anvendes, hvordan verdier fordeles og hvordan dannelse og fordeling av verdier kan påvirkes politisk eller i ervervsmessig henseende.

Studium i ledelse, økonomi og reiseliv

Studiet omfatter disiplinen økonomi og kunnskapsområdene ledelse og reiseliv inklusiv vertskapsfag. I studiet vil ulike perspektiver være representert, globale og samfunnsmessige perspektiver gjør seg særlig gjeldende innen økonomi, reiseliv og for eksempel sosialt ansvar i ledelsessammenheng.  Ervervsperspektivet opptrer særlig i de næringsrettede og ledelsesmessige elementene av studiet, dels hvor for eksempel reiselivs- og vertskapsnæringer er i fokus, men også i forhold til studier av ledelse av bedrifter og institusjoner. 

Studiet tilbyr tre spesialiseringer:

Spesialiseringene ivaretas av fagmiljøer bestående av faglærere som driver aktiv forskning innenfor disse kunnskapsområdene.

Deltakelse i aktive forskningsmiljø
Deltakelse i aktive forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt er obligatorisk, og alle kandidater skal inkluderes i fagseminarer og samlinger ved UiS. Minst en gang per år skal fremdrift i avhandlingsarbeidet presenteres internt. Det skal gis en intern fagfellevurdering som det skal rapporteres om i fremdriftsrapporten. I tillegg skal kandidatene presentere sine forskningsresultater på internasjonale konferanser.

Normalt skal alle kandidater ha et utenlandsopphold på minimum tre måneder.