MENY

Opplæringsdel

Doktorgradskandidater tatt opp på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap har følgende krav til den obligatoriske opplæringsdelen for alle spesialiseringer unntatt Økonomi:

 1. 10 studiepoeng i vitenskapsteori og etikk
 2. 10 studiepoeng i metode
 3. 10 studiepoeng innen spesialiseringsområdet
 4. Doktorgradskandidater tatt opp på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap med spesialisering innen Økonomi har følgende krav til den obligatoriske opplæringsdelen:

  1. 10 studiepoeng i vitenskapsteori og etikk
  2. 10 studiepoeng i metode
  3. 10 studiepoeng i metodefaget økonometri
  4. 10 studiepoeng innen spesialiseringsområdet

  Opplæringsdelen skal også bestå av obligatorisk faglig formidling og skal bestå av følgende elementer:

 • Årlig presentasjon av forskningsprogresjon i det faglige miljøet ved UiS
 • Minimum en presentasjon på internasjonal faglig konferanse i løpet av studietiden
 • Minimum et populærvitenskapelig bidrag i løpet av studieperioden

Opplæringsdelen bør gjennomføres i begynnelsen av studiet og skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres. Fakultetet kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring.

Antall artikler i doktorgradsavhandlingen:

Normen for antall artikler er minimum 3 artikler som førsteforfatter.

Hovedregel: 2 artikler skal være innsendt for publisering, hvorav 1 skal være akseptert for publisering.