MENY

Spesialisering i økonomi

Økonomi er en spesialisering innen programmet ph.d. i Samfunnsvitenskap. Disiplinen økonomi omfatter samfunnsøkonomi og finans, regnskap og bedriftsøkonomi.

Samfunnsøkonomi er studiet av hvordan det økonomiske liv i samfunnet fungerer, mer presist ”studiet av anvendelsen av knappe ressurser til alternative formål.” Finansiell økonomi er samfunnsøkonomi spesialisert til finansielle beslutninger. 

Både samfunnsøkonomi og finans er i dag disipliner med et anerkjent sett med grunnlagkunnskap. Spesialiseringen i økonomi vil også dekke problemstillinger innenfor bedriftsøkonomi og regnskap. Bedriftsøkonomi henter sitt empiriske og teoretiske metodegrunnlag fra samfunnsøkonomi og finans, mens regnskapsfeltet ligger i skjæringspunktet mellom økonomi og jus.

Studentenes skal etter endt doktorgradsutdanning være i stand til å skrive vitenskapelige artikler på internasjonalt nivå. Studentene skal også kunne presentere vitenskapelige arbeider på internasjonale konferanser og være i stand til å vurdere kvaliteten på vitenskapelige arbeider innenfor fordypningsområde.

Gjennom opplæringsdelen skal studenten oppnå en dypere forståelse for fagfeltets teori og metodegrunnlag samt komme til forskningsfronten innen sitt fordypningsområde. Dette skal også danne grunnlag for å kunne undervise emner innenfor fagfeltet