MENY

Ph.d.-studiet i lesevitenskap/Literacy studier

Lesevitenskap/Literacy studier handler om å studere tekstkulturer og tekstpraksiser i domener som bl.a. skole, arbeidsliv og innenfor historiske, politiske og estetiske domener. Det inkluderer multimodale og digitale tekstpraksiser.

Illustrasjonsbilde: Foto: Elisabeth Tønnessen/UiS

Ph.d-program i lesevitenskap/Literacy studier er det eneste norske studiet som har lesingens og skrivingens rolle i tekstkulturen som definert forskningsobjekt. I egenskap av denne posisjonen har Universitetet i Stavanger et nasjonalt ansvar for forskerutdanning på dette feltet.

Lesevitenskap/Literacy studier er et ph.d.-program med en klar humanistisk innretning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Programmet rekrutterer bredt fra ulike humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag. Ved UiS henvender programmet seg spesielt til kandidater fra masterutdanningene i lesevitenskap, Literacy studies, historiedidaktikk og utdanningsvitenskap. 

Ph.d.-studiet i lesevitenskap drives i nært samarbeid med ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap. Kandidatene som er tatt opp på studiet i lesevitenskap er knyttet til forskjellige sentre/institutt: 

Institutt for kultur- og språkvitenskap

Lesesenteret