MENY

Ph.d.-program i risikostyring og samfunnssikkerhet

Doktorgradsprogrammet i ”Risikostyring og samfunnssikkerhet” er et tverrvitenskapelig samarbeid mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Illustrasjonsfoto (montasje) av dresskledd mann på line.

Samarbeidet åpner for muligheten til å tilnærme seg området fra forskjellige utgangspunkt, og både tekniske, økonomiske, finansielle og samfunnsvitenskapelige tilnærminger er innlemmet i programmet.

Den delen av programmet som administreres av Det teknisk-naturfaglige fakultet er inndelt i spesialiseringsområdene risikoanalyse og risikostyring, økonomisk risikostyring og samfunnssikkerhet.

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er programmet bygget opp omkring fire tematiske områder som omhandler risiko, regulering og samfunnsplanlegging, sårbarhet, teknologi og organisasjon, ulykkes- og krisehåndtering samt risikoanalyser og beslutninger.