MENY

Studium i sosiologi, sosialt arbeid og kultur & samfunn

Studiet fokuserer på hvordan samfunnet og samfunnets institusjoner påvirker mennesker og hvordan mennesker som aktører kan forme samfunnet de lever i via handlinger og ideer.

Oversiktsbilde folkemengde.

Studiets fokus er bredt, men bygger i hovedsak på en sosiologisk forståelse av samfunnet og mennesker i samfunnet.  Studiet omfatter forskningsperspektiver på alle nivåer, eksplorativt, deskriptivt og forklarende. 

Studiet har en interessant spennvidde fra arkeologiens fortolkninger og forklaringer av historiske samfunn til dagens kjønnsforskning og medieforskning.   

Studiet tilbyr tre spesialiseringer:

Spesialiseringene ivaretas av fagmiljøer bestående av faglærere som driver aktiv forskning innenfor disse kunnskapsområdene.

Deltakelse i aktive forskningsmiljø

Deltakelse i aktive forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt er obligatorisk, og alle kandidater skal inkluderes i fagseminarer og samlinger ved UiS. Minst en gang i året skal fremdrift i avhandlingsarbeidet presenteres internt. Det skal gis intern fagfellevurdering som det skal rapporteres om i fremdriftsrapporten. I tillegg skal kandidatene presentere sine forskningsresultater på internasjonale konferanser.

Normalt skal alle kandidater ha et utenlandsopphold på minimum 3 måneder.
 

Faglig formidling av forskningen

Faglig formidling er obligatorisk og består av følgende elementer:

  • Årlig presentasjon av forskningsprogresjon i det faglige miljøet ved UiS
  • Minimum en årlig forelesning innen avhandlingstemaet for master-/bachelorstudenter
  • Minimum en presentasjon på internasjonal faglig konferanse i løpet av studiet
  • Minimum en populærvitenskapelig artikkel i løpet av studieperioden

Antall artikler i en artikkelbasert avhandling
Normen for antall artikler er minimum 3 artikler som førsteforfatter.
Hovedregel: 2 artikler skal være innsendt for publisering, hvorav minst 1 skal være publisert eller akseptert for publisering.