MENY

Spesialisering i kultur og samfunn

Spesialiseringsområdet kultur og samfunn favner over en rekke fagdisipliner og forskningstradisjoner; sosiologi, arkeologi, idéhistorie, filosofi (etikk og estetikk), kjønnsforskning, film- og medievitenskap, kunst- og kulturvitenskap.

Som spesialisering på PhD nivå vil kultur og samfunn være et tverrfaglig innrettet område som inkluderer forskning på:

  • individuelle, sosiale og kulturelle, herunder materielle, endringstrekk knyttet til samfunnets organisering
  • medier og offentlighet
  • kulturelle og estetiske uttrykk
  • forhold mellom tekst, bilde og virkelighet
  • teorier om normativitet (etikk og estetikk)

Spesialiseringsområdet kultur og samfunn bygger på allerede eksisterende kompetanseområder og forskning ved UiS, da særlig ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og Arkeologisk museum. Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (IMKS) tilbyr i dag studieretninger på masternivå innen kunst og kulturvitenskap.

Spesialiseringsområdet kultur og samfunn tilbyr en tverrfaglig forskerutdanning som har til formål å gi kandidaten forskerkompetanse innenfor fagfeltet. Kandidaten skal etter fullført utdanning selv kunne initiere og gjennomføre forskningsprosjekter, samt veilede og undervise på alle nivåer innenfor spesialiseringsområdet.

Spesialiseringen innenfor kultur og samfunn kvalifiserer til vitenskapelige stillinger innenfor universitets- og høyskolesektoren, samt ledende stillinger innenfor offentlig forvaltning, museums- og kultursektoren, organisasjoner, o.l.