MENY

Spesialisering i sosialt arbeid

Sosialt arbeid er et spesialiseringsområde innen programmet ph.d. i Samfunnsvitenskap. Sosialt arbeid (Social Work) er et internasjonalt anerkjent fagområde, og det tilbys undervisning i faget ved et stort antall universitet.

I USA og Canada er det eksempelvis 60 universitet som tilbyr selvstendige doktorgradsprogram i sosialt arbeid. Selv om faget tradisjonelt har hatt sin forankring i den vestlige verden, finnes det i dag også et stort og økende antall universitet som tilbyr tilsvarende program i Asia og Afrika. I Skandinavia er det først og fremst Sverige som har et bredt tilbud av doktorgradsprogram i emnet. I Norge finnes det et tilsvarende tilbud ved NTNU.

Spesialiseringsområdet Sosialt arbeid (Social Work), inkluderer Sosialpedagogikk (Social Pedagogy) som både nasjonalt og internasjonalt regnes inn under fagområdet sosialt arbeid. Sosialpedagogikk er da å forstå som en gren av sosialt arbeid som særlig er rettet mot barn og unge med ulike problem (barnevern). Ved Institutt for Sosialfag ved UiS reflekteres dette i to utdanninger; barnevern og sosialt arbeid.  

Spesialiseringen i Sosialt Arbeid retter seg primært mot at kandidatene skal erverve en grunnleggende forståelse og ferdighet i forhold til forskning innen feltet.  Dette innebærer å utvikle kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for å initiere og utføre forskningsprosjekter, og kan således lede til stillinger innen for forskning, undervisning og konsultasjon så vel innen akademia som i større offentlige og private organisasjoner.