MENY

Opplæringsdel

Opplæringsdelen skal inneholde den faglige og metodiske skoleringen som er nødvendig for arbeidet med avhandlingen.

Opplæringsdelen er obligatorisk og omfatter minimum 30 studiepoeng. Disse skal disponeres som følgende:

  1. 10 studiepoeng i vitenskapsteori
  2. 10 studiepoeng i metode
  3. 10 studiepoeng innen spesialiseringsområdet

Opplæringsdelen skal også bestå av obligatorisk faglig formidling og skal bestå av følgende elementer:
- Årlig presentasjon av forskningsprogresjon i det faglige miljøet ved UiS.
- Minimum en presentasjon på internasjonal faglig konferanse i løpet av studietiden.
- Minimum et populærvitenskapelig bidrag i løpet av studieperioden.

Opplæringsdelen bør gjennomføres i begynnelsen av studiet og skal være gjennomført og godkjent før avhandlingen leveres. Fakultetet kan gi fritak for deltakelse i deler av opplæringsdelen dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen enhet eller institusjon som gir godkjent opplæring.

Antall artikler i doktorgradsavhandlingen

Normen for antall artikler er minimum 3 artikler som førsteforfatter.

Hovedregel: 2 artikler skal være innsendt for publisering, hvorav 1 skal være akseptert for publisering.